Algemene voorwaarden MBSR training

 

Van aanmelding tot deelname

 

Na aanmelding neemt de trainer contact met je op voor een (telefonisch) kennismakingsgesprek. Dit gesprek is ook bedoeld om de wederzijdse verwachtingen te toetsen en af te stemmen.

 

Zowel trainer als kandidaat kunnen na dit gesprek besluiten om de aanmelding niet tot deelname te laten overgaan. Als de trainer negatief besluit over toelating van de kandidaat dan laat hij dat tijdens of kort na het kennismakingsgesprek weten, tenzij anders afgesproken.

 

Als beiden besluiten tot deelname, dan betaalt de kandidaat het cursusgeld. Na ontvangst daarvan heeft hij/zij definitief een plaats in de training. Plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst van de betaling.

 

Annulering

 

Na de definitieve aanmelding (betaling van het cursusgeld) geldt de volgende annuleringsregeling. Tot vier weken voor aanvangsdatum wordt € 35,- in rekening gebracht voor administratiekosten. Bij annulering van vier weken tot een week voor aanvangsdatum is dat 50% van het cursusgeld. Binnen een week voor aanvangsdatum is geen restitutie mogelijk.

 

De cursusgever behoudt het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen met opgave van redenen te verzetten. Bij afwezigheid, ziekte of afhaken van deelnemers bij de training, wordt geen compensatie of restitutie verleend.

Kosten en materiaal

 

Het cursusgeld staat vermeld bij iedere training. Cursusmateriaal en eventuele BTW is inbegrepen, lunch op de trainingsdag niet. Voor deelnemers met beperkte draagkracht is reductie bespreekbaar met de trainer.

 

Vertrouwelijkheid/Geheimhouding

 

Hoewel de focus in de bijeenkomsten ligt op het bespreken van de oefeningen, zullen er ook momenten zijn waarop persoonlijke zaken ter sprake komen.

 

Uiteraard mag u van de trainer verwachten dat deze hier op een vertrouwelijke wijze (volgens de beroepsethiek) mee om zal gaan. Van u wordt ook verwacht dat u op een vertrouwelijke wijze omgaat met eventuele persoonlijke informatie van andere groepsleden.

 

Disclaimer

 

De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen tijdens de training, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid.

 

Dientengevolge kan hij/zij de trainer niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg hiervan. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de training kan de trainer geen verantwoordelijkheid nemen.